สรุปประเด็นร้อนในอาชีพออกของ ปี 2017

 

- คดีนำเข้ารถเมย์ NGV
- DSI ตามเช็คบิลกรณีนำเข้ารถหรูสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
- ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC การให้สิทธิพิเศษทางภาษีตามมาตรการใหม่เพื่อเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา และ ท่าเรือมาบตาพุด
- กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ ๒๕๖๐
- กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ ๒๕๖๐