เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

การสัมมนา หัวข้อ "ระบบ e-Payment ตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ"

ประกาศเมื่อวันที่ 26 / 09 / 2561

บรรยากาศการสัมมนา
หัวข้อ "ระบบ e-Payment  ตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ"
ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย (ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ)
คุณเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กทท.)
คุณวิชัย หทัยวุฒิพันธ์ (ผู้อำนวยการกองบริหารค่าภาระเงินสด)

คุณนิธิกานต์ เธียรธนสิทธิ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน))
และ คุณจิราภา อดิศรประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

อ่านต่อ

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน