เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

mainimg

                                                                 ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 

    เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

            ตามประกาศกรมศุลการกรที่ 230/2558  เรื่องการผ่านพิธีการทางสุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการสุลกากร รายละเอียดตามประกาศไฟล์แนบท้าย

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง