เลือกภาษา

Focus of Customs Law 2017

mainimg

ในที่สุดตำนานร่วมๆ ๙๐ ปีแห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับปี ๒๔๖๙ ที่ใช้มาอย่างยาวนานก็เป็นอันยุติบทบาทลงไปแล้ว ด้วยการปรับปรุงแก้ไขยกเครื่องใหม่ทั้งฉบับ เป็นพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มีคำถามมากมายตามมาทันที อาทิเช่น จะมีอะไรใหม่จากกฎหมายฉบับนี้บ้าง ข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร แล้วผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนตัวแทนออกของ หรือ ประชาชนคนไทยทั่วๆไป จะได้อะไรจากการปรับปรุงครั้งนี้บ้าง การประกอบสัมมาอาชีพของพวกเขาจะสะดวก หรือลำบากมากขึ้น คงไม่มีใครจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีเท่ากรมศุลกากร แต่ฝ่ายที่ผลักดันแก้ไขออกมาย่อมต้องแจงสี่เบี้ยยืนยันถึงข้อดีต่างๆ ส่วนผู้ที่ถูกผลกระทบก็ย่อมต้องมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเรา ความสามารถในเชิงแข่งขันระดับนานาชาติ โอกาสที่เราจะก้าวไปสู่ความเป็นฮับในภูมิภาคนี้ก็ดูจะเลือนลางออกไปอีก ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น ไม่ช้าไม่นานคงได้เห็นกันแน่นอน ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ กฎหมายฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วงนี้ทางกรมศุลกากรกำลังเร่งจัดทำอนุบัญญัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ เพื่อใช้ประกอบตามกฎหมายศุลกากรใหม่ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งในช่วงเวลาจำกัดที่ว่านี้ ก็ต้องจับตากันให้ดีว่าจะมีระเบียบปฏิบัติใด ประกาศออกมาบ้าง จะออกมาแบบไหน ซึ่งทีมงานฝ่ายระเบียบและกฎหมายของทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ก็กำลังเร่งทำงานคู่ขนานไป โดยจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กรมศุลกากรเปิดให้ภาคเอกชนเข้าไปมีร่วมอย่างจริงจัง นับจากนี้ไปก็คงต้องรอดูความจริงใจของหน่วยงานภาครัฐ ขอบอกว่าไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของกรมศุลกากร หรือภาคโลจิสติกส์เท่านั้น แต่เป็นก้าวสำคัญอีกครั้งของประเทศเราก็ว่าได้ 

 

[ดาวน์โหลดไฟล์ พ.ร.บ.ศุลกากร ๒๕๖๐ ได้จากท้ายบทความนี้]

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง