เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กำหนดการทดสอบสมรรถนะฯ รุ่นที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดการทดสอบสมรรถนะฯ รุ่นที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

mainimg

กำหนดการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รุ่นที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับตามแนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง