เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยโดยนายกสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยโดยนายกสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายกสมาคมฯ คุณเลิศชาย พงษ์โสภณ และคุณอัมรินทร์ อินอำไพ (อุปนายกสมาคมฯ) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย "ครบรอบ 67" ปี ณ อาคารสโมสร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้       สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง จังหวัดระนอง

  

ภาพร่วมวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย