เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน

พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1,500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 24/03/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 29/03/2017 - 29/03/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 29/03/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 42/50 ปิดรับสมัคร