เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • National Single Windows

National Single Windows

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1,400 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,100 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 28/03/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 31/03/2017 - 31/03/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 31/03/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 39/50 ปิดรับสมัคร