เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก พืช ผัก ผลไม้

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก พืช ผัก ผลไม้

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1,500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 31/03/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 04/04/2017 - 04/04/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 04/04/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 25/30 ปิดรับสมัคร