เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • ระเบียบและวิธีการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ระบบ FSW

ระเบียบและวิธีการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ระบบ FSW

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1,400 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 24/04/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 27/04/2017 - 27/04/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 27/04/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 15/30 ปิดรับสมัคร