เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การนำเข้าและการจำแนกพิกัดสินค้าประเภทเหล็กตอนที่ 72-73

การนำเข้าและการจำแนกพิกัดสินค้าประเภทเหล็กตอนที่ 72-73

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 25 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 2,500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 3,500 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 17/05/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 20/05/2017 - 20/05/2017
conent-shadow

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 20/05/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/25 ปิดรับสมัคร