เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • Dagerous Goods (Air Freight)

Dagerous Goods (Air Freight)

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 25 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 5,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 8,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 24/05/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 27/05/2017 - 28/05/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 27/05/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/25 ปิดรับสมัคร