เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • English For Import-Export and Shipping

English For Import-Export and Shipping

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 2,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,500 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 29/05/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 31/05/2017 - 31/05/2017
conent-shadow

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 31/05/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/30 ปิดรับสมัคร