เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 44/2561

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 31/07/2018
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 04/08/2018 - 06/10/2018
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 31/07/2018 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/50 ปิดรับสมัคร