เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • ตัวแทนออกของรุ่น 45/61

ตัวแทนออกของรุ่น 45/61

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 31/01/2019
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 02/02/2019 - 30/03/2019
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 02/02/2019 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/50 ปิดรับสมัคร