เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 50/2563

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 50/2563

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เปิดรับสมัคร 

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) รุ่นที่ 50/2563

เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร

(อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) 

รับสมัครวันนี้ - 15 ตุลาคม 2563

เปิดอบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 70 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 15/10/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 17/10/2020 - 20/12/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 55/70 ปิดรับสมัคร