เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • โครงการพััฒนาศักยภาพนักขายและนักการตลาดยุคใหม่

โครงการพััฒนาศักยภาพนักขายและนักการตลาดยุคใหม่

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1990 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1990 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 28/11/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 28/11/2020 - 29/11/2020
conent-shadow

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 28/11/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/30 ปิดรับสมัคร