เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
จป.หัวหน้างาน
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 3,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 27/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 29/11/2017 - 30/11/2017
ความผิดทางศุลกากร การดำเนินคดี และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรที่ผู้นำเข้าส่งออกควรระวัง
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/11/2017 - 28/11/2017
การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย่างปลอดภัย (DDTC)
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 24/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/11/2017 - 28/11/2017
ภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งสินค้า
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 22/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 24/11/2017 - 24/11/2017
ภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 22/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 24/11/2017 - 24/11/2017
พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 17/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 21/11/2017 - 21/11/2017
การตรวจสอบและรับรองสถานภาพตัวแทนออกของ ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ AEO
seminar and training
0/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 17/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 21/11/2017 - 21/11/2017
การดำเนินการกรณีสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างนำเข้าส่งออก(การเคลมสินค้า)
seminar and training
5/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 15/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017
การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ,เงื่อนไขในการขนส่งและการส่งมอบสินค้า (Contract & Incoterm 2010)
seminar and training
10/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 15/11/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017

Fatal error: Call to a member function format() on boolean in /home/tacba/domains/tacba.or.th/public_html/seminar-list.php on line 93