เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/003    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ที่อยู่ :   463/74-75 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300    
โทรศัพท์:   0-2281-1941-3 แฟกซ์ :  0-2281-3872-3 
 เว็บไซต์ :   www.natsuinter.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุพจน์ หนูเนียม ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณรันจีระ เรียงอิศราง    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการทั่วไป    
โทรศัพท์ :   0-2281-1941-3 โทรศัพท์ :  081 806-2167   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :   0-2281-3872-3  
อีเมล์ :   supote@natsuinter.com อีเมล์ :   runjeera@natsuinter.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SHIPPING LINE SEA-FREIGHT FORWARDER INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด