เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/020    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอเป็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   30/1ซอยเพชรบุรี 15ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400    
โทรศัพท์:   0-2253-5881-4 แฟกซ์ :  0-2653-6590 
 เว็บไซต์ :   www.apexlogistics.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุทิน สมอุดมทรัพย์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุขสันต์ จิตรแสวงทรัพย์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยจัดการ   
โทรศัพท์ :   081 641-6999 โทรศัพท์ :  0-2182-0223-5 ต่อ 203   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :   0-2182-0367 0-2182-0366  
อีเมล์ :   sutin@apexlogistics.co.th อีเมล์ :   expo@apexlogistics.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SEA-FREIGHT FORWARDER WAREHOUSING INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด