เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/043    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท จีโอดีส ไทย จำกัด    
ที่อยู่ :   207 ซอยแสงอุทัย ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2742-9888 (สำนักงานใหญ่) แฟกซ์ :  0-2742-8470 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณแมธทิว เรียวนาร์ด ไบรอน ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณปรีชา รันดอน   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2134-6240-4 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :   0-2134-6250 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :    อีเมล์ :   preecha.rundorn@th.geodiswilson.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด