เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   59    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ชิปปิ้ง จำกัด    
ที่อยู่ :   40 ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศัพท์:   0-2249-9400 #112 แฟกซ์ :  0-2249-7936 0-2671-6634 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:    ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณวุฒิพงษ์ หล่อศิริรัตน์    
ตำแหน่ง :    ตำแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2249-9400 #112 โทรศัพท์ :  081 442-2215   
แฟกซ์ :   0-2249-7936 0-2671-6634 แฟกซ์ :   0-2249-7936 0-2671-6634  
อีเมล์ :   ffship1@truemail.co.th account@ffshipping.co.th kkredpradit@yahoo.com pamy_kan@yahoo.com อีเมล์ :   ffship1@truemail.co.th account@ffshipping.co.th kkredpradit@yahoo.com pamy_kan@yahoo.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด