เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/058    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ซี พี เอ็น ทรานส์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ที่อยู่ :   45 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130    
โทรศัพท์:   0-2360-6060 แฟกซ์ :  0-2360-6413 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณชูพงศ์ อนันตรทวีโชติ ชื่อผู้ติดต่อ :     
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :   0-2360-6060 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   chupong@cpntrans.com อีเมล์ :   pathum@cpntrans.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด