เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/071    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอส.อาร์. เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   32/1 หมู่ที่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220    
โทรศัพท์:   0-2928-1877 แฟกซ์ :  0-2928-1878 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสำเริง ศรีจันทร์ ชื่อผู้ติดต่อ :     
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :     
โทรศัพท์ :   0-2928-1877 081 868-7751 โทรศัพท์ :     
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   sr_freight@hotmail.com อีเมล์ :     
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE AIR-FREIGHT FORWARDER SEA-FREIGHT FORWARDER INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด