เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.55/045    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท สยาม โกลเบิล โลจิสติกส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   9/143 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130    
โทรศัพท์:   0-2990-9926 แฟกซ์ :  0-2990-9974 
 เว็บไซต์ :   www.siamgloballogistics.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณฉัฐวรรณ วงษ์สิงห์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสงวน สีคุณเมือง   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   091 212-9939 0-2990-9926 โทรศัพท์ :  0-2990-9926   
แฟกซ์ :   0-2990-9974 แฟกซ์ :   0-2990-9974  
อีเมล์ :   contact@siamgloballogistics.com อีเมล์ :   chatthawan@siamgloballogistics.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด