เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   11    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด    
ที่อยู่ :   321 /31-33 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120    
โทรศัพท์:   0-2285-4902-10 แฟกซ์ :  0-2285-4911-12 
 เว็บไซต์ :   www.unitradeshipping.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณสุกานดา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณพิชิต วรพฤกษ์พิสุทธิ์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2285-4902-10 โทรศัพท์ :  0-2285-4902-10   
แฟกซ์ :   0-2285-4911-12 แฟกซ์ :   0-2285-4911-12  
อีเมล์ :   unitrade@ksc.th.com อีเมล์ :   pichit@unitradeshipping.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด