เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.64/036    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท แดน ผักกาด จำกัด    
ที่อยู่ :   9/10 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000    
โทรศัพท์:   084-539-9663 แฟกซ์ :   
 เว็บไซต์ :   www.chaidanphakkad.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณโรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณโรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   084-539-9663 โทรศัพท์ :  084-539-9663   
แฟกซ์ :    แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   rotjanin4@gmail.com danphakkad@gmail.com อีเมล์ :   rotjanin4@gmail.com danphakkad@gmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด