เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2561 เรื่อง การปฎิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร เเจ้งให้ทราบถึงอัตราพักัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค้า รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง