เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

mainimg

ประชาสัมพันธ์ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง