เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • UE ประกาศใช้รหัสศุลกากรใหม่สำหรับสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

UE ประกาศใช้รหัสศุลกากรใหม่สำหรับสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

mainimg

 UE ประกาศใช้รหัสศุลกากรใหม่สำหรับสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการยุโรปกำหนดรหัสประเทศใหม่ที่ใช้สำหรับกรอรกใบข้นสินค้า รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง