เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 180/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 180/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 180/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า นำเข้า และส่งออกในการแสดงรหัสสถิติสินค้าใบขนสินค้าเพื่อปฎิบัติพิธีการศุลกากร รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง