เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ปีกจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 17/12/2563 ถึงวันที่ 16/04/2564 รายละเอียดตามเเนบ

ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ปีกจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 17/12/2563 ถึงวันที่ 16/04/2564 รายละเอียดตามเเนบ

mainimg

ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ปีกจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 17/12/2563 ถึงวันที่ 16/04/2564 รายละเอียดตามเเนบ

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง