เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์การค้าต่างประเทศ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าขยายเวลาการขอฟอร์มล่วงหน้าจาก3วันทำการเป็น 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป TACBA

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การค้าต่างประเทศ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าขยายเวลาการขอฟอร์มล่วงหน้าจาก3วันทำการเป็น 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป TACBA

mainimg

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การค้าต่างประเทศ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าขยายเวลาการขอฟอร์มล่วงหน้าจาก3วันทำการเป็น 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กรมการค้าต่างประเทศการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าขยายเวลาการขอฟอร์มล่วงหน้าจาก3วันทำการเป็น5วันทำการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดแนวปฏิบัติในการ
ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุกประเภท 
        โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าก่อนวันรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก (On Board date) จากเดิม 3 วันทำการ เป็น 5 วันทำการ สำหรับการส่งออกไปยังทุกประเทศ ทั้งนี้ กรณี 
     Form C/O ทั่วไป ส่งออกไปประเทศบราซิล ยังคงสามารถขอล่วงหน้าได้ 20 วัน
 
     Form D ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ขอล่วงหน้าได้ 15 วัน ดังเดิม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-528-7500-29, โทรสาร 02-547-4791-2

 
 
 

TACBA member@tacba.or.th

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง