เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากประเทศจีน พ.ศ. 2564

ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากประเทศจีน พ.ศ. 2564

mainimg

ด้วย ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่

าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากประเทศจีน พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง