เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลการที่ 114/2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลการที่ 114/2561

mainimg

เพื่อให้การนำเข้าของ ส่งออกของ การโอนย้ายของ และการควบคุมของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมศุลกากรจึงมีประกาศแก้ไขและออกประกาศนี้ไว้ (รายละเอียดตามเเนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง