เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2564 เรื่อง การคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูล ผู้เเจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ถอยคำทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2564 เรื่อง การคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูล ผู้เเจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ถอยคำทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2564 เรื่อง การคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูล ผู้เเจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ถอยคำทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อดำเนินการปราบปรามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล จึงออกประกาศนี้ไว้ (รายละเอียดตามเเนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง