เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กรมศุลกากร ชี้แจง การคำนวณราคาสินค้านำเข้า ของไม่เกิน 1,500 บาท

กรมศุลกากร ชี้แจง การคำนวณราคาสินค้านำเข้า ของไม่เกิน 1,500 บาท

mainimg

กรมศุลกากร ชี้แจง การคำนวณราคาสินค้านำเข้า ของไม่เกิน 1,500 บาท
 
ตามที่มีกระแสข่าวในสังคมโซเซียลระหว่าง วันที่ 4 - 5 เมษายน 2564 ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้เผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และเว็บไซต์ MGR online กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ราคาของไม่เกิน 1,500 บาท ทำไมโดนจ่ายเงินเพิ่มอีก 500 บาท
กรมศุลกากรขอชี้แจงให้ทราบว่า การประเมินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรดังกล่าวมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งสินค้าหรือพัสดุที่ขนส่งระหว่างประเทศสามารถแยกพิจารณา ได้เป็น 2 กรณี รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง