เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 84/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 84/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียน

mainimg

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 84/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ในข้อ 30 เรื่องถิ่นกำเนิน รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง