เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

mainimg

ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เรื่อง ข้อแนะนำการใช้ e-form D จากเมียนมาด้วยระบบการรับส่งข้อมูลยังไม่เสถียรจึงนำวิธีการตรวจสอบ ตามไฟล์แนบ

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง