เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามรายละเอียดที่เเนบมานี้ โดยให้มีผลบังคับตั้วแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามรายละเอียดที่เเนบมานี้ โดยให้มีผลบังคับตั้วแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564

mainimg

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามรายละเอียดที่เเนบมานี้ โดยให้มีผลบังคับตั้วแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง