เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยที่ 002/2564 เรื่อง ให้พนักงานปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสมาคมเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยที่ 002/2564 เรื่อง ให้พนักงานปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสมาคมเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

mainimg

ประกาศสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยที่ 002/2564 เรื่อง ให้พนักงานปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสมาคมเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนเเปลงตามสถานการณ์ต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง