เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมศุลกากร ที่.../2564 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมศุลกากร ที่.../2564 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

mainimg

ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมศุลกากร ที่.../2564 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
 
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
 โหลดเอกสาร PDF 12 หน้า 
 
ลิ้งแสดงความเห็น 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง