เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การผ่อนผันให้รับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้าแบบบรรจุภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การผ่อนผันให้รับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้าแบบบรรจุภัณฑ์

mainimg

ด้วย ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การผ่อนผันให้รับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้าแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมโดยสามารถนำออกจากตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพและฝากเก็บในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพได้ไม่เกิน 5 วันทำการ  (รายละเอียดตามเเนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง