เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมสุลกากรที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมสุลกากรที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2562

mainimg

ด้วย ประกาศกรมสุลกากรที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2562 เนื่องมีการแก้ไขประเภทที่ 1 เป็นประเภท 0 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเเนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง