เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงเรื่อง ขยายระยะเวลาผ่านแดน ถ่ายลำ เนื่องจากหมดเวลา 30 วัน

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงเรื่อง ขยายระยะเวลาผ่านแดน ถ่ายลำ เนื่องจากหมดเวลา 30 วัน

mainimg

ด้วย กฎกระทรวงขยายระยะเวลากำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยขยายจนถึง 31 ธ.ค. 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง