เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เเจ้งการตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อยในระบบ E-IMPORT

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เเจ้งการตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อยในระบบ E-IMPORT

mainimg

ด้วย กรมศุลกากรได้มีหนังสือเเจ้งการตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อยในระบบ E-IMPORT
เพื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวที่อยู่ในความควบคุมของกรมศุลกากร จำนวน 12 ฉบับ และรายละเอียดอื่นๆตามแนบ

 

   https://drive.google.com/file/d/1xp2nA_XFAw-FAhosn92-yEfZnenWgKaG/view?usp=sharing

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง