เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 172/2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 4)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 172/2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 4)

mainimg

ด้วยประกาศกรมศุลกากรที่ 172/2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 4) ขยายระยะเวลาการต่ออายุตัวแทนออกของออกไป จนถึง 1 มีนาคม 2565 โดยจะสามารถต่ออายุตัวแทนออกของได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามเอกสารแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง