เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ เรื่องแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW

ประชาสัมพันธ์ประกาศกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ เรื่องแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW

mainimg

 

       ด้วย กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์   เรื่องแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW เพื่อบำรุงเเละแก้ไข้ระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำการปิดระบบ เป็นการชั่วคราวในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง