เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการยกเลิกสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการยกเลิกสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร


ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 09 / 04 / 2564 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 32 ครั้ง