เลือกภาษา
ด่วน!!  ส.ต.ท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบวัดระดับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2564  เดือนเมษายน
???? กำหนดการสอบ 
      วันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (สุขุมวิท 26)

???? ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 23 เม.ย. 64

???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
      23 เมษายน 2564

???? ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 
      02-661-4005-8 ต่อ 15 
       (คุณเกียรติภูมิ)
 
 
* รบกวนแนบใบสมัคร  และ คุณสมบัติ  ให้ผู้ที่สนใจ ดาวโหลดให้ด้วยครับ 

 

                       

 

 

 

Download File PDF